new tai | old tai | 中文

 ᨩ᩵ᩣ ᩉ᩷ᩬ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨲ᩶ᨾ ᩉ ᨦᩣ

作者: 时间:2020-12-03 17:18:22

4b-2.jpeg

ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨣᩫ ᩮᨳ᩾ᩣ ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᨷᩤ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᨩ ᨶᩫ ᩐᩢᩣ ᩮᩅ ᩃᩣ ᨾᩨ ᩮᨸ᩶ᩣ ᩅᩢ ᩅ᩵ᨦ,ᩐᩢᩣ  ᨩ᩵ᩣ ᩉ᩷ᩬ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨲ᩶ᨾ ᩱᩈ᩵ ᩰᨳ᩵ ᨯᩥ  ᩉᩣ ᩃ ᨯᩦ ᨠᩥ ᨶ᩾,ᩈᩬᩁ ᨸᩢ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᨤᩣ ᩃᩫ ᩉᩬ᩷ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨲ᩶ᨾ ᩱᩅ᩶ ᨸᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᨠ᩶ ᨴᩗᩢᩣ ᨠᩥ ᨶ᩾。

(ᩋ᩶ᩣ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩃᩢᩣ ᨪᩨ ᨳᩬ᩵ᨯ)