new tai | old tai | 中文

ᨸ ᩉᩅ ᩮᨡᩥ ᨷᩤ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉ ᨦᩣ

作者: 时间:2020-12-25 10:35:23

4b-10.jpeg

ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨸ ᩉᩅ ᩮᨡᩥ ᨷᩤ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᨾᩦ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩓ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩱᨶ ᨷᩤ᩶,ᩮᨸ ᩮᨣᩤ᩾ ᩱᨽ᩵ ᩱᨶ ᨷᩤ᩶ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨷᩤ᩶ ᩋᩬᨠ ᨡ᩵ᨦ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨸ ᩉᩅ ᩮᨡᩥ ᨷᩤ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉ ᨦᩣ ᨶ᩾。

(ᩋ᩶ᩣ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩃᩢᩣ ᨪᩨ ᨳᩬ᩵ᨯ)