new tai | old tai | 中文

ᨾ᩶ᩣ ᨡᩬᨦ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᨠᩬ᩷ ᩈ᩶ᩣ

作者: 时间:2020-06-24 15:24:16

0622-03JJZK-005-96296-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᨽᩫ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩣ᪐ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨸᩫ ᩮᩮᩃ ᨡᩬᨦ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᨠᩬ᩷ ᩈ᩶ᩣ、ᨶᩢ ᨠ᩵ᩣ ᨶᩢ ᩮᩮᨸ,ᨾ᩶ᩣ ᨼᩢ ᨹᩣ ᩱᩅ᩶ ᨼᩨ ᪃ ᨴᩦ、ᩮᩃ᩾ᩣ ᩱᨠ᩶ ᪂ ᨴᩦ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ。