new tai | old tai | 中文

ᨸ᩵ᩣ ᩱᩁ᩵ ᨯᩬᩁ  ᩮᨸ ᨣᩤ᩵ ᨣᩫ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ

作者: 时间:2019-02-15 09:02:29

C0213014-01b-曾崇明.jpg

ᩈᩢ ᨣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨿᩣ ᩅᩬᩁ,ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨣᩢ ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᩉ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨸ᩵ᨠ   ᨿᩡ᩻。ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵  ᨣ᩶ ᨸ᩵ᨠ  ᨶ᩾。(ᩃᩥ ᨿᩥ ᩮᨪᩥ)